BMW Moto fest 2019

BMW Moto fest 2019

15. sraz BMW Moto klub Czech Republic
52. sraz BMW Club Praha 1962                                                                                     

German and English version are below                              

7. – 9. červen  2019  –  Hotel Krakonoš – Mariánské Lázně
Rezervujte si místo, kapacita je omezena.

Ubytování:

  • Hotel – 2 lůžkové pokoje

Vstupné od pátku do neděle je 2700,- Kč pro členy klubu, 2900,- Kč pro nečleny.
V ceně je zahrnuto: 2 noci ubytování, stravování po celý víkend, dárek, upomínkové předměty a doprovodný program. Nápoje nejsou v ceně zahrnuty.

Pro přihlášení a rezervování je třeba se registrovat přes mail:  sraz2019@motoklubbmw.cz

(do mailu vyplňte jména osob pro která ubytování rezervujete a platíte)
Zaplaťte zálohu v plné výši na účet. 2740419113/0800.
Pro zajištění ubytování pro všechny zájemce je nutné, rezervaci a platbu provést co nejdříve.

Program: Zkušební jízdy na nových modelech motocyklů BMW, dovednostní soutěže, tombola se zajímavými cenami. 

Těšíme se na Vás

English

7th – 9th June 2019 Hotel Krakonos – Marienbad

Accommodation in 2-bedrooms.

Book your accommodation, the capacity is limited.

Admission: Friday-Sunday 2,700 CZK for members of the CZ club, 2,900 CZK for non-members.

Price includes: 2 nights accommodation, meals throughout the weekend, gift, souvenirs and accompanying program. Beverages are not included in the price.

Program: Test rides on new BMW motorcycle models, skill competitions, tombola with interesting prices.

You need to register by email: sraz2019@motoklubbmw.cz

(fill in the names of the people for whom you book and pay in the email)

Pay the deposit in full at

IBAN CZ91 0800 0000 0027 4041 9113

BIC GIBACZPX

In order to ensure accommodation for all interested parties, it is necessary to make a reservation and payment as soon as possible.

We look forward to you

German

7. – 9. Juni 2019 – Hotel Krakonos – Marienbad

Unterkunft in 2-Bettzimmern.

Buchen Sie Ihren Sitzplatz, die Kapazität ist begrenzt.

Eintritt: Freitag-Sonntag 2.700 CZK für CZ Clubmitglieder, 2.900 CZK für Nichtmitglieder.

Der Preis beinhaltet: 2 Übernachtungen, Mahlzeiten am Wochenende, Geschenk, Souvenirs und Begleitprogramm. Getränke sind nicht im Preis inbegriffen.

Programm: Testfahrten mit neuen BMW Motorradmodellen, Skill-Wettbewerben, Tombola mit interessanten Preisen.

Sie müssen sich per E-Mail registrieren: sraz2019@motoklubbmw.cz 

(Geben Sie bitte die Namen der Personen ein, für die Sie buchen und bezahlen)

Zahlen Sie die Kaution vollständig unter der Nummer

IBAN CZ91 0800 0000 0027 4041 9113

BIC GIBACZPX.

Um eine Unterkunft für alle interessierten Parteien zu gewährleisten, es ist notwendig so schnell wie möglich eine Reservierung und Zahlung vorzunehmen.

Wir freuen uns Sie zu treffen

https://www.facebook.com/BMWMotoklub.cz/photos/a.1531772103621043/1531772140287706/?type=3&theater