Členská schůze 2018

Členská schůze 2018

Pozvánka na členskou schůzi

BMW Moto klubu Czech Republic

Výbor spolku BMW Motoklub Czech Republic svolává členskou schůzi spolku na úterý 6.11.2018. Schůze se koná od 19:00 hod. v Mirošovicích, restaurace U Císaře. 

Program členské schůze:

 • Prezence
 • Zahájeni členské schůze
 • Volba řídícího orgánu členské schůze
 • Schválení programu schůze
 • Zpráva o činnosti klubu
 • Zpráva o hospodaření klubu 
 • Změny ve složení výkonného výboru
 • Návrh nových kandidátů výkonného výboru
 • Volba nových členů výkonného výboru
 • Návrh a schválení usnesení členské schůze
 • Ostatní – diskuze
 • Závěr