Soutěž – staň se členem BMW Moto klubu

Každý návštěvník Motosalonu 2017 má možnost na našem stánku vyplnit přihlášku a stát se členem BMW Moto klubu Czech Republic.

Vyplněné přihlášky jsou slosovatelné a hraje se o následující výhry:

  1. Roční členský příspěvek – výhra je vrácení členského příspěvku ve výši 3000 Kč.
  2. Klubové tričko
  3. Dárkové předměty BMW Moto klubu

Losování o výhru proběhne 31.3.2017 a výherci budou o výhře informováni.Pozor! losování posunuto na 4.4.

Podmínky a pravidla soutěže „Staň se členem BMW Moto klubu“

  1. Pořadatel soutěže je BMW Moto klub Czech Republic
  2. Soutěž probíhá od 2.3. do 5.3.2017 v tomto termínu mají možnost soutěžící navštívit stánek BMW Moto klub Czech Republic na výstavě Motosalon 2017 a vyplňit přihlášku do klubu.
  3. Podmínkou zařazení do slosování je uhrazení členského příspěvku ve výši 3000 Kč na účet do 31.3.2017.
  4. Účast v soutěži je od 18 let věku.
  5. O reklamacích, námitkách a nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či zrušit soutěž bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže, ani udělit výhru.